Andrew Thomas from Thomas Duryea talks to CRN Magazine